WAPA Public Notice Water LEAC 5.15.23


Download WAPA Public Notice Water LEAC 5.15.23

WAPA Water LEAC Cover Letter Feb 2023


Download WAPA Water LEAC Cover Letter Feb 2023

WAPA Water LEAC Cover Letter 10.12.2023


Download WAPA Water LEAC Cover Letter 10.12.2023

2024.01.12 WAPA ELEAC Cover Letter


Download 2024.01.12 WAPA ELEAC Cover Letter

2023 Filing - WAPA Water LEAC Exhibits


Download 2023 Filing - WAPA Water LEAC Exhibits

2Q24 WAPA Electric LEAC Model S L Output Current State v1


Download 2Q24 WAPA Electric LEAC Model S L Output Current State v1

2024.01.15 Filing CY2024 WAPA Water LEAC Cover Letter


Download 2024.01.15 Filing CY2024 WAPA Water LEAC Cover Letter

2024.01.15 Filing CY2024 WAPA Water LEAC Model


Download 2024.01.15 Filing CY2024 WAPA Water LEAC Model

2Q24 WAPA Electric LEAC Model S L Output New Wartsilas


Download 2Q24 WAPA Electric LEAC Model S L Output New Wartsilas